حرف ربط در زبان آلمانی

حرف ربط در زبان آلمانی

حروف ربط در زبان آلمانی

دو ویژگی مهم جملاتی که حروف ربط در آنها به کار می رود این است که:

1- جمله حتما فاعل دارد.

2- فعل همیشه در پایان جمله به صورت صرف شده قرار میگیرد.

همچنین در رابطه با جملاتی که فعل کمکی دارند، فعل اصلی به حالت مصدر و فعل کمکی به صورت صرف شده در پایان جمله می آید. در حالت ماضی نقلی (perfekt) نیز فعل sein یا haben صرف شده و در پایاین جمله قرار میگیرد.

ساختار جملات دارای حرف ربط

Hauptsatz,unterornende konjuktionen ,nebensatz

حروف ربط شامل :solange , weil, obwohl, ob, bis, dass, wenn, als و ... میباشد

 چند مثال برای درک بهتر مطالب ذکر شده :

.Ich rufe dich an , wenn ich fertig bin

به تو زنگ میزنم ، وقتی (کارم) تمام شد.

.Meine oma kann die zeitung nicht gut lesen, weil sie keine Brille hat

مادر بزرگم نمیتواند خوب روزنامه بخواند ، چراکه (زیرا) عینک ندارد.

(جمله با فعل کمکی ).Ich weiss doch, dass mein Vater keinen Koffee trinken möchte

من میدانم که پدرم قهوه نمیخواهد بنوشد.

(جمله ماضی نقلی).Ich bin sehr müde, weil ich spazieren gegangen bin

من خیلی خسته هستم زیرا پیاده روی کرده ام.

ارسال نظر