انتشارات زبانكده به منظور انجام پروژه هاي خود از مترجمين، مؤلفين و ويراستاران محترم كه به زبانهاي آلماني، انگليسي، روسي، تركي استانبولي، عربي و ... آشنايي دارند جهت همكاري، دعوت به عمل مي آورد. علاقه مندان ميتوانند مشخصات و كارنامه شغلي خود را به پست الكترونيكي اين انتشارات به آدرس info@zabankadeh.net ارسال نمايند.