درباره انتشارت زبانکده

انتشارات زبانكده فعاليت رسمي و تخصصي‌ا� را از سال 1373 با انتشار كتاب‌ها� دانشگاهي به زبان انگليسي در رشته‌ها� آموزش، زبانشناسي و ادبيات و با همكاري اساتيد مجرب و برجسته‌ا� مانند آقايان دكتر پرويز بيرجندي، دكتر حسين فرهادي، دكتر اكبر ميرحسيني و ... آغاز كرده است. همچنين از سال 1374 به‌عنوا� نماينده رسمي و انحصاري ناشران مطرح انگليسي در ايران از جمله Longman، Addison Wesley، Meriam Webster، ‍Chambers Harrap و ... در زمينه كتاب‌ها� آموزش زبان انگليسي همكاري داشته و از سال 1383 تا كنون نيز به‌عنوا� نماينده‌� انتشارات Cambridge University Press در حوزه آموزش زبان انگليسي (ELT) فعاليت دارد.

تازه‌ه� و دانستنی‌ه�